Raportuj komentarz

Warto zauwarzyć,że dzisiaj w cywilizowanym świecie leczy się depresje czy inne zaburzenia psychiczne probiotykami.Patrz korelacja
toksyn bakterii wirusów i pasożytów a występowaniem zaburzeń w organizmie.Pozdrawiam myślących