Raportuj komentarz

nie jest udowodnione naukowo że probiotyki w ogóle działają
kropka