Raportuj komentarz

Na Suchodół/Głowienkę nadal cały czas do południa jeżdżą zabytki H9, a do Jedlicza które nieprzystapili do MOF nowe. Zamienić, i im wysłać zabytki.