Raportuj komentarz

Jest w stanie ktoś wymienić ile ugrupowań reprezentował już Pan senator