Raportuj komentarz

A co z radnym Skibą..... złożył już ślubowanie, czy blokuje mandat PiS......