Raportuj komentarz

W gminie Rymanów wpływy z opłat za wywóz śmieci wynoszą rocznie 1,1 mln zł (2017). Koszty związane z gospodarką odpadami to prawie 1,5 mln zł. Mieszkańcy w formie opłaty wnoszą zatem około 77% kosztów. Resztę dopłaca gmina ze swojego budżetu, który jest darem niebios. Dziwne, że w ogóle opłaty za śmieci są pobierane, przecież można za całość płacić z budżetu, poszedłbym dalej można by w tej sam sposób finansować opłaty za zużycie wody, nieśmiało wspomnę jeszcze o ogrzewaniu, bo ju8z za energię elektryczną dopłaca państwo dobrej zmiany. A może by tak jeszcze bezpłatne mieszkania dla potrzebujących. To byłby raz... Każdemu według potrzeb, bez tego ko0munistycznego dodatku "od każdego według jego możliwości". Wszak wszyscy jesteśmy zgodni: precz z komuną, precz z komuną.(cyt. za zacnym antykomunista Piotrowiczem.