Raportuj komentarz

Jeżeli zachęcacie do dyskusji to przyzwoitością by było umieszczanie ich mimo że nie są zgodne z jedynie słusznym poglądem Pana Prezydenta. Służmy społeczeństwu a nie mamonie.