Raportuj komentarz

Ta downi, łokna w chałpach były małe i ciymne a i ptokof były wincyj i było dobzea tero to aj waj waj bo jydyn ptosek wpodł na psystanek. Lejzom zabki to tys robiom akcyje, a sarny, lisy, jeze, kłoty ginom na drogach !!!