Raportuj komentarz

Wizualizacje z pokuckimi kilimami już same mówią o tym, jakie pojęcie o kulturze ludowej regionu mają władze Krosna !