Raportuj komentarz

W ostatniej kampanii była mowa o zjeździe z A4 w Pilźnie, o S19 do Barwinka, o rewitalizacji linii kolejowej 108, o łącznicy kolejowe. Brak realizacji tych inwestycji był nazywany w bardzo ostrych słowach przez panów ze zdjęcia. 4 lata temu Poza tym interesująca jest kwestia naszego szpitala który został przyporządkowany do 2 poziomu referencji podczas gdy np. sanocki do 3 poziomu.