Raportuj komentarz

Dzięki za informację dotyczącą kosztów jakie poniosło miasto w zamian za wątpliwej jakości reklamę. Pieniądze na tą ekstrawagancję pochodzić mam nadzieję będą z kar umownych związanych z nie dotrzymaniem terminu remontu ul. Naftowej.