Raportuj komentarz

Może przepis zabraniający przy przejściu przez pasy używania telefonu, czego wiecznie karać kierowców