Raportuj komentarz

Drodzy mieszkańcy Krosna, swoim poparciem tego projektu, przywracanie wiarę, że naturalnym jest kierunek ku wrażliwości i pięknu.
Dziękuję!!! :) :)