Raportuj komentarz

Zapamiętajcie nazwiska tych radnych, żeby w dogodnej chwili móc napluć im w ich złodziejskie mordy.