Raportuj komentarz

Za stok był odpowiedzialny mpgk.
Wszystko w temacie....