Raportuj komentarz

Dzięki pracowitości i wzmożonym wysiłkom urzędników Wydziału Drogownictwa pod kierownictwem Pani Naczelnik przerwa w funkcjonowaniu sygnalizacji potrwa zaledwie dwa tygodnie. I to niecałe.