Raportuj komentarz

Pomysł świetny tylko zaproście jeszcze osoby które faktycznie mogłyby stymulować rozwój miasta i regionu, np. P. Papieża, P. Slabika, P. Krzanowskiego, itd.