Raportuj komentarz

precz z fałszywa pandemia. precz z praniem mozgu o chorych bezobjawowych.samowyleczonych.
precz z kłamstwem medialnym