Raportuj komentarz

Ale popatrzcie na zarobki notabli miejskich. Szczególnie w spółkach.