Raportuj komentarz

kiedy ogłoszona zostanie pandemia boreliozy,
EBV,
Herpes simplex viruses HPV-1,
Herpes simplex viruses HPV-2,HIV
grypy A/H1N1 i A/H3N2,
grypy B,zapalenia wątroby typu B,
zapalenia wątroby typu C,
Cytomegalii (CMV),
andenowirusy,
Respiratory Syncytial Virus (RSV),
Mumps rubulavirus (wirus świnki),
Coxsackie?????