Raportuj komentarz

Tej młodej dziewczynie, która na krośnieńskim rynku śpiewała piosenkę do słów Adama Asnyka, radzę od serca, by wyśpiewała jutro głośno, pozostałe zwrotki, tylko dziecko, nie poprawiaj Axnyka
."...Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje
I przechowywać ideałów czystość;
Do nas należy dać im moc i zbroje,
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość."