Raportuj komentarz

Łubu dubu, łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam!

To śpiewałem, ja, członek towarzystwa wzajemnej adoracji.