Raportuj komentarz

Pod każdym protokołem odbioru robót jest z imienia i nazwiska podpisana konkretna osoba. Zazwyczaj taki protokół ze strony Inwestora podpisuje 3-4 osoby. Jest to dokument jawny. Tak samo dokumentację przetargową opracowuje też konkretna osoba. Dokumentację w której są określone parametry rzeczy która ma być wykonana. Na podstawie dokumentacji przetargowej oferenci przygotowują swoje oferty. to też dokumenty jawne. Protokół z wyboru oferty też jest jawny i jest tam ktoś podpisany. Najpierw należy sprawdzić dokumentację przetargową, powykonawczą a dopiero potem formułować wnioski czy opinie. Trudno jednak się oprzeć wrażeniu, że 600 zł za ułożenie metra kostki to trochę drogo. Niewykluczone że kostka jest zbyt mała i cienka i dlatego się "rozjeżdża" a następnie wywraca i być może wykonawca z góry zawarł w cenie koszty przyszłych reklamacji. Jak kostka jest za mała i zbyt cienka to nie wiem jakby nie układał to i tak się rozleci. Takich przypadków w Krośnie jest niestety więcej. Jakoś tak też trudno przyjąć że ulica Wisze miała być wykonana tak jak wygląda. Ktoś jednak podpisał papiery i odebrał robotę i dał tym samym podstawę do zapłaty. Nie jest nawet możliwe aby Prezydent miasta zakwestionował taki protokół odbioru podpisany przez osoby czyli urzędników posiadających odpowiednie uprawnienia. Dopóki się nie wykaże konkretnych odpowiedzialnych za daną rzecz urzędników a wszystko będzie się zwalać na Prezydenta to taki stan rzeczy będzie trwał i trwał i trwał. W firmie prywatnej działa to inaczej. Przyjmiesz/odbierzesz rzecz czy robotę niezgodną z umową czy zleceniem pokrywasz szkody albo wylatujesz. Czasem jedno i drugie.