Logo
Wydrukuj tę stronę

Masz pomysł na rewitalizację? Napisz "fiszkę"

Analiza danych statystycznych i konsultacje społeczne wyłoniły obszar określany jako "zdegradowany". Na tym terenie zostaną wskazane obszary do rewitalizacji. Będzie można tam realizować projekty z zakresu rewitalizacji. Już dzisiaj możesz wypełnić "fiszkę projektową", za pomocą której można zgłaszać projekty rewitalizacyjne.

REKLAMA


Obszar "zdegradowany" obejmuje głównie osiedle Tysiąclecia i osiedle Południe, także blokowisko w Polance, część terenów Śródmieścia i dzielnicy Białobrzegi (w tym tereny przemysłowe i poprzemysłowe) oraz osiedle przy ul. Żwirki i Wigury.

Obszar "zdegradowany" obejmuje następujące ulice: K.K. Baczyńskiego, Balkonowa, Blich, B. Chrobrego, J. Czuchry, Cmentarna, F. Czajkowskiego, ks. S. Decowskiego, Jagiellońska, Kletówki, Kolejowa, T. Kościuszki, Krakowska, J. Krukierka, Kryształowa, Legionów, A. Lewakowskiego, Lniarska, I. Łukasiewicza, J. i S. Magurów,  R. Mielczarskiego, M. Mięsowicza, Mirandoli Pika, Naftowa, gen. L. Okulickiego, Olejarska, I. J. Paderewskiego, J. Piłsudskiego, E. Plater, Platynowa, Pochyła, Podkarpacka, Podwale, ks. J. Popiełuszki, K. Pużaka, Składowa, M. Skłodowskiej-Curie, J. Słowackiego, Szklarska, ks. S. Szpetnara, ks. P. Ściegiennego, Tysiąclecia, F. Żwirki i S. Wigury.

Jakie projekty rewitalizacyjne można zgłaszać?
Projekt rewitalizacyjny oznacza działanie będące częścią programu rewitalizacji realizowane na konkretnym obszarze, w konkretnym czasie, z określonymi kosztami i w celu uzyskania określonych wyników.

Rodzaje działań podejmowanych w projektach rewitalizacyjnych:
- działania "twarde" - związane z polepszeniem stanu infrastruktury, zabudowy itp. struktur materialnych,
- działania "miękkie" - związane z polepszeniem stanu społeczności lokalnej oraz szans jej rozwoju, w tym wyjścia ze stanu kryzysowego (np. zmniejszenie bezrobocia, zwiększenie kwalifikacji zawodowych, integracja osób starszych).


Przykłady działań podejmowanych w projektach rewitalizacyjnych.

Działania "przestrzenne" - odnoszące się do  obiektów i infrastruktury m. in.:
- zagospodarowanie przestrzeni publicznych,
- budowa, przebudowa, remonty obiektów oraz ich adaptacja na różnorodne cele, o ile działania te przyczynią się do uporządkowania zdegradowanej przestrzeni miejskiej oraz ożywienia najbliższego otoczenia,
- przebudowa, konserwacja i renowacja obiektów, o ile wiąże się z rozwiązaniem problemów społecznych lub gospodarczych.

Działania "gospodarcze" - odnoszące się do kwestii ekonomicznych m. in.:
- działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości,
- organizacja okresowych targowisk i jarmarków na terenach wskazanych do rewitalizacji w celu ożywienia przestrzeni oraz wsparcia przedsiębiorców.

Działania "społeczne" - odnoszące się do społeczności lokalnych m.in.:
- organizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących lokalną społeczność,
- organizacja warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i grupowych, które służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,
- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują na terenach wskazanych do rewitalizacji, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań,
- działania na rzecz osób starszych, ich aktywizacja i integracja.

Zaproponowane projekty, po ich analizie zgodności z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach programów rewitalizacji, zostaną wpisane do Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023. Projekty wpisane do programu będą mogły starać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2020.

Wypełnione fiszki można przesyłać do 5 lutego 2017 r. na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pobierz formularz do wypełnienia tutaj: FORMULARZ

umk/pd

  • autor: umk/pd

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021