Logo
Wydrukuj tę stronę

Orange wprowadza nowy światłowód do Krosna

Orange wprowadza nowy światłowód do Krosna Fot. Piotr Dymiński

Orange Polska i samorząd Krosna będą współpracować przy rozwoju sieci światłowodowej. Orange planuje budowę szybkiego światłowodowego Internetu w Krośnie. Na inwestycje w mieście w 2018 roku spółka przeznaczy 10 mln złotych. Dzięki temu dostęp do sieci światłowodowej zyska 7000 gospodarstw domowych i blisko 300 firm.

REKLAMA


Porozumienie o współpracy między Orange Polska, a samorządem Krosna podpisano 31 stycznia. Ze strony Orange Polska podpis złożył Adam Wąsacz dyrektor ds. Rozwoju Współpracy Regionalnej, dyrektor wykonawczy ds. Sieci i Technologii, Rozwój Współpracy Regionalnej, a ze strony gminy Krosno prezydent Piotr Przytocki.

Jak poinformowano na konferencji prasowej, porozumienie ma na celu stworzenie przyjaznych warunków dla inwestycji, dzięki którym w mieście zostanie zbudowana sieć superszybkiego Internetu światłowodowego. Współpraca pozwoli skrócić czas wykonania robót technicznych, a także przeprowadzić badania popytu, które będą podstawą do rozszerzenia zakresu inwestycji o te gospodarstwa, które wykażą zainteresowanie dostępem do Internetu.

Rozwój sieci światłowodowej ma pomóc lokalnym przedsiębiorcom w działaniu na globalnym rynku, obniżyć koszty funkcjonowania, a także ułatwić kontakt z administracją państwową i klientami. Użytkownicy domowi bez problemu będą korzystać z coraz bardziej zaawansowanych internetowych multimediów - aplikacji, gier sieciowych, telewizji i filmów w najwyższej jakości 4K, a także edukacji i narzędzi zdalnej pracy. Wykorzystywana technologia jest „odporna na przyszłość”, a jej możliwości są dużo większe niż te, które są obecnie wykorzystywane. Mieszkańcy, którzy zgłoszą chęć przyłączenia się do sieci światłowodowej Orange, nie będą ponosić dodatkowych kosztów.

Dzięki współpracy z samorządem inwestycja ma przebiec sprawnie, bez znacznych utrudnień dla mieszkańców. Orange chce skorzystać głównie z już istniejącej infrastruktury, unikając rozkopywania miasta.

Prócz inwestycji w sieć przewidywane są także działania wspierające budowę społeczeństwa informacyjnego. Podobnie jak w wielu miejscach w Polsce, Orange planuje włączyć się w różnego rodzaju działania edukacyjne dla mieszkańców. Mogą to być między innymi szkolenia dla osób nie potrafiących jeszcze korzystać z komputera i Internetu oraz szkolenia dla dzieci i młodzieży, pokazujące jak efektywnie i bezpiecznie korzystać z zasobów sieci.

Podczas konferencji jednak nie padły żadne konkrety. Prezydent Piotr Przytocki podkreślał, że rozwój sieci światłowodowej pomoże w rozbudowie i funkcjonowaniu miejskiego monitoringu. Obecnie sieć kamer połączona jest przy pomocy różnych technologii, a docelowo ma korzystać z sieci światłowodów budowanej właśnie przez Orange.

- Chcemy doskonalić całość monitoringu. Chcemy pewne rzeczy skoordynować i nie powielać pewnych działań. Ta inwestycja jak najbardziej koreluje z naszymi planami - przekonywał prezydent.

Światłowody mają też poprawić nadzór np. nad siecią wodociągową, w tym szybciej wychwycić ewentualne awarie. Zapytany o inne korzyści wynikające z podpisanego porozumienia dla gminy, Piotr Przytocki odparł: - Jak zakończymy współpracę, to wtedy panu zrobię tabelkę i rozpiszę.

Jakie korzyści z rozpoczętej współpracy uzyska Orange Polska? Firma liczy, że współpraca ułatwi inwestycję, gdy zaistnieje np. problem z uzyskaniem zezwoleń, a ponadto chce wykorzystać kanały komunikacji używane przez Miasto, np. uzyskać informacje o spotkaniach rad osiedli, żeby tam przedstawić mieszkańcom swoją ofertę. Dodajmy, że zebrania osiedlowe są jawne, a informacja o nich powszechnie dostępna.

pd
Fot. Piotr Dymiński

  • autor: pd

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021