Logo
Wydrukuj tę stronę

Rada Miasta podjęła uchwałę niezgodnie z prawem

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Wojewoda Podkarpacki uchylił zmianę Statutu Miasta uchwaloną w Krośnie jeszcze w ubiegłej kadencji. Chodzi między innymi o przekroczenie kompetencji i wprowadzanie w Statucie zapisów niezgodnych z prawem, w tym dotyczących wykluczania radnego z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zmiany w Statucie Miasta uchwalono na wrześniowej sesji Rady, jeszcze w ubiegłej kadencji. Uchwała została jednak uchylona rozstrzygnięciem wojewody z dnia 9 listopada. Wojewoda wylicza szereg wad uchwały podjętej przez Radę w Krośnie i wskazuje na przekroczenie kompetencji oraz niezgodność nowych regulacji z prawem.

Przykład? W utworzonej Komisji Skarg i Wniosków przyznano przewodniczącemu Komisji prawo do wyłączenia członka komisji z obrad gdy "zachodzi podejrzenie interesowności i stronniczości".

Zdaniem wojewody takie jednostronne rozstrzyganie jest niezgodne z prawem. Trzeba zaznaczyć, że w praktyce takie prawo pozwalałoby przewodniczącemu wyłączyć radnych mających odmienne zdanie. Od takiej decyzji przysługiwać miało odwołanie do Rady Miasta, co nie zmienia faktu, że rządząca większość mogłaby blokować pracę innych radnych w komisji rozpatrującej skargi, wnioski i petycje. Ponadto na czas rozpatrzenia odwołania praca Komisji musiałaby zostać zawieszona, co oznaczałoby paraliż prac. W ten sposób możliwe byłoby długotrwałe blokowanie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji obywateli.

Zmiany nie wejdą w życie, ponieważ zostały uchylone przez Wojewodę.

pd

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2018