Logo
Wydrukuj tę stronę

Jak zostać "Watchdogiem"?

Sieć Watchdog ogłosiła rekrutację do kolejnej edycji Szkoły Inicjatyw Strażniczych. To okazja do zdobycia cennej wiedzy z zakresu praw człowieka, wolności słowa, prawa do informacji. Zgłoszenia można przesyłać do 27 października!

REKLAMASzkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.

W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałaby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych. Ważne, aby były niezależne od władz gminy, w której działają. Dlatego osoby, które pełnią funkcję np. radnego, czy pracują w gminie, na rzecz której działają, nie mogą brać udziału w szkoleniu.

Szkolenia odbędą się w okolicach Warszawy (dojazd komunikacją), warunkiem uczestnictwa w SIS jest obecność na wszystkich szkoleniach.  Termin przesyłania zgłoszeń to 27 października 2019 roku.

- Sam byłem uczestnikiem jednego z projektów Sieci Watchdog i uczestniczyłem w podobnych szkoleniach - mówi Piotr Dymiński z Fundacji Pasjonauci. - Sieć Watchdog reprezentuje bardzo wysoki poziom merytoryczny, szkoleniowcy posiadają praktyczną wiedzę wynikającą z doświadczenia walki o informację publiczną na wszelkich szczeblach: od małych gmin po Kancelarię Prezydenta RP - dodaje Piotr Dymiński.

Co oferuje Sieć Watchdog?
- 5 szkoleń z zakresu praw człowieka, wolności słowa, prawa do informacji, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców, wystąpień publicznych.
- Kontakt z osobami z całej Polski, które prowadzą podobne działania.
- Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły);
- Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

Terminy i tematyka zjazdów:
- 29.11 - 1.12.2019 Sesja nr 1: Narzędzia kontroli obywatelskiej.
- 17-19.01.2020 Sesja nr 2: Prawa człowieka i ich granice.
- 21-23.02.2020. Sesja nr 3: Tworzenie strategii i planowanie monitoringu.
- 20-22.03.2020. Sesja nr 4: Narzędzia pomocne w komunikacji ze społecznością lokalną.
- 24-26.04.2020. Sesja nr 5: Wystąpienia w mediach i zakończenie kursu.

Osoba, która zostanie zaproszona do udziału w Szkole, powinna być przygotowana na:

Rozwijanie swojej wiedzy i obecność na wszystkich szkoleniach. Przestrzeganie zasad organizacji strażniczych: obiektywizmu, jawności, rzetelności i działania na rzecz dobra wspólnego.
Dzielenie się swoim doświadczeniem;
Otwartość na inne osoby biorące udział w Szkole (różne poglądy polityczne, ideologiczne). To, co nas łączy, to szacunek do praw człowieka i zainteresowanie informacją publiczną.

Więcej na stronie siecobywatelska.pl

Zobacz: Ankieta zgłoszeniowa do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

red.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2020