Logo
Wydrukuj tę stronę

Trwają konsultacje on-line dotyczące koncepcji planu miejscowego "Turaszówka VIII"

Trwają konsultacje on-line dotyczące koncepcji planu miejscowego "Turaszówka VIII" Fot. Maps Google

Od 3 lutego trwają konsultacje on-line dotyczące koncepcji planu miejscowego "Turaszówka VIII". Na specjalnie przygotowanej platformie konsultacji społecznych mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie na temat pomysłów, które zostały wypracowane w trakcie spotkań.

REKLAMA


Konsultacje te są kolejnym (już czwartym) etapem prowadzonych w ramach projektu "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0" poszerzonych konsultacji społecznych dot. ww. planu miejscowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, które wnioski zgłoszone podczas dotąd przeprowadzonych spotkań zostały uwzględnione w koncepcji planu - weź udział w konsultacjach - PRZEJDŹ DO KONSULTACJI.

- Zachęcamy do czynnego udziału w konsultacjach społecznych! - zaprasza krośnieński magistrat.

Konsultacje trwają do 12 lutego 2020 roku.

Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji on-line zostaną (w miarę możliwości) uwzględnione w projekcie planu miejscowego, który zostanie skierowany do organów i instytucji wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym celem uzgodnienia/zaopiniowania.

Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień/opinii odbędzie się drugi etap poszerzonych konsultacji społecznych – wyłożenie projektu planu miejscowego "Turaszówka VIII" do publicznego wglądu.

/umk/, red.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2020