Logo
Wydrukuj tę stronę

Będą decydować o przyszłości Krosna. Prezydent powołał radę rozwoju

Będą decydować o przyszłości Krosna. Prezydent powołał radę rozwoju Fot. KrosnoCity.pl

25 osób zgłoszonych przez mieszkańców zasiądzie w Radzie Rozwoju Krosna - zespole doradczym, konsultacyjnym i opiniodawczym prezydenta Piotra Przytockiego. Rada będzie uczestniczyła w podejmowaniu decyzji o strategicznym znaczeniu dla przyszłości miasta.

REKLAMA


Otwarty nabór kandydatów do Rady Rozwoju Krosna prowadzono od 21 lutego do 6 marca 2020 r. Kandydatów mogli zgłaszać mieszkańcy oraz wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem miasta (np. organizacje pozarządowe, firmy, instytucje).

- Celem powołania Rady Rozwoju Krosna jest zwiększenie partycypacji społecznej w mieście - informuje prezydent Piotr Przytocki. - Rada będzie bezpośrednio uczestniczyła w procesach decyzyjnych, dotyczących kwestii najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju Krosna. Skład Rady uwzględnia szeroką reprezentację różnych środowisk, w tym przedstawicieli przedsiębiorców, organizacji społecznych, posiadających kompetencje w dziedzinach istotnych dla rozwoju miasta. Co ważne - członków Rady zgłosili sami mieszkańcy - dodaje prezydent.

Wobec kandydatów postawiono wymóg posiadania odpowiednich kompetencji i doświadczenia oraz wyróżniania się dokonaniami i aktywnością w następujących dziedzinach:

- gospodarka, przedsiębiorczość, rynek pracy,
- sprawy młodych, nauka, edukacja,
- kultura, sport,
- bezpieczeństwo, zdrowie,
- polityka społeczna i senioralna, włączenie społeczne,
- środowisko, infrastruktura.

Kandydaci musieli spełniać kryteria posiadanej wiedzy i doświadczenia, autorytetu społecznego oraz dotychczasowych osiągnięć. W wyniku naboru zostało zgłoszonych 25 osób - wszyscy kandydaci zostali powołani do Rady Rozwoju Krosna.

- Ważnym aspektem utworzenia Rady Rozwoju Krosna jest zapewnienie szerokiej partycypacji społecznej przy tworzeniu Planu Rozwoju Lokalnego, Planu Rozwoju Instytucjonalnego i wypracowania wraz ze społecznością lokalną propozycji projektu, który miasto złoży w naborze o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 w ramach Programu "Rozwój Lokalny" - informuje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta.  

- Projekt nosi nazwę "Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy=KROSNO", a jego głównymi celami są kompleksowa poprawa jakości życia oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców. Konsultacje w ramach Rady Rozwoju Krosna będą stanowiły jedną z form włączenia społeczności lokalnej w proces współdecydowania o mieście, który jest niezwykle istotny w pracach nad tym projektem. Rada Rozwoju Krosna będzie działała także po wypracowaniu projektu jako stałe ciało doradcze Prezydenta w najważniejszych sprawach rozwojowych - dodaje dr Tomasz Soliński.

Rada Rozwoju Krosna:

- Jacek Buczyński - Przedstawiciel Krośnieńskiej Fundacji Rozwoju,

- Piotr Dymiński - Przedstawiciel Fundacji Pasjonauci,

- Paweł Fiejdasz - Przedstawiciel Stowarzyszenia Unia Przedsiębiorczych,

- Stanisław Frej - Przedstawiciel Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

- Izabela Fularz - Działaczka społeczna,

- Marcin Kaleniecki - Przewodniczący Zarządu Osiedla Tysiąclecia, przedstawiciel Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP,

- Marek Kiełtyka - Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie,

- Renata Lipińska - Kościółko - Prezes Aktywnego Klubu Emerytów i Rencistów Dzielnicy Polanka,

- Aneta Kozak - Radna Osiedla Tysiąclecia,

- Jarosław Kwella - Przedstawiciel Beniaminka PROFBUD Krosno,

- Jacek Makoś - Przedstawiciel Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Krośnie,

- Robert Moskal - Dyrektor Finansowy BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział Krosno,

- Przemysław Niepokój - Hepnar - Członek Fotoklubu RP, RCKP,

- Mateusz Nowak - Członek Stowarzyszenia Mensa Polska,

- Łukasz Stachurski - Przedstawiciel Muzeum Rzemiosła w Krośnie,

- Joanna Śmietana - Studentka Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,

- Adrian Tabak - Radny Dzielnicy Białobrzegi,

- Paweł Ungeheuer - Przedstawiciel Stowarzyszenia Portius,

- Dominik Urba - Przedstawiciel Unii Przedsiębiorczych, Radny Osiedla Południe,

- Marta Urbanowicz - Matelowska - Przedstawicielka Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie,

- Ewa Węklar - Przedstawicielka Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

- Piotr Wietecha - Przedsiębiorca, WIETPOL Aerospace Sp. z o.o.,

- Rafał Woźniak - Prezes Stowarzyszenia Idea Carpathia,

- Dawid Zabawa - Przedsiębiorca, koordynator projektów innowacyjnych, P4P Consulting Sp. z o.o.,

- Damian Ziemba - Przedstawiciel Grupy GraTy.

(red.), (umk)

  • autor: (red.), (umk)
© KrosnoCity.pl 2008 - 2021