Logo
Wydrukuj tę stronę

W Krośnie powstanie nowa - 2,5 kilometrowa sieć ciepłownicza

W Krośnie powstanie nowa - 2,5 kilometrowa sieć ciepłownicza Fot. archiwum MPGK Krosno

W Krośnie wybudowanych zostanie ponad 2,5 kilometra nowych sieci ciepłowniczych, z których zasilanych będzie 17 obiektów, nowych odbiorców. Inwestycja realizowana jest przez MPGK we współpracy z Krośnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach funduszu na ochronę środowiska.

REKLAMAProjekt inwestycyjny pn. "Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego - etap: spółdzielcze osiedle im. J. Szczepanika", jest kolejnym działaniem, wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki, mającego za zadanie wymianę sieci kanałowej na nowoczesną sieć preizolowaną oraz budowę nowej sieci ciepłowniczej dla nowych odbiorców.

Cała inwestycja realizowana będzie w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, umowa  podpisana w dniu 21 lipca 2020r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.

Projekt ten zapoczątkowany został przez podpisanie przez MPGK Krosno 4 stycznia 2019 roku umowy z Krośnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową na modernizację sieci ciepłowniczej na Osiedlu Szczepanika. W wyniku tej umowy MPGK zobowiązało się do zmodernizowania sieci ciepłowniczych na tym osiedlu.

- Sieci były w bardzo złym stanie technicznym i wymagały pilnej modernizacji, jednak Spółdzielnia nie dysponowała wystarczającymi środkami na ich modernizację, stąd też decyzja Zarządu Spółdzielni o wspólnych działaniach z krośnieńskim MPGK. Współpraca ze Spółką, a w szczególności pozyskane dofinansowanie ze środków zewnętrznych pozwolą uniknąć sytuacji aby koszty modernizacji tych sieci musieli pokryć mieszkańcy Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, to jest oczywista korzyść dla mieszkańców naszej Spółdzielni. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować Zarządowi MPGK za bardzo dobrą współpracę, która jak widać przynosi korzystne efekty dla mieszkańców Krosna - powiedział Rafał Kielar, prezes zarządu Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

- Bardzo się cieszę, że w efekcie współpracy naszej Spółki z Krośnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową udało się nam pozyskać kolejne środki unijne przeznaczone na modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna dla zagwarantowania mieszkańcom na Osiedlu Szczepanika bezpieczeństwa i ciągłości zaopatrzenia w ciepło oraz ograniczenie strat ciepła, które podnoszą płacone przez nich rachunki - powiedział Janusz Fic, prezes zarządu MPGK Krosno.


Schemat sieci ciepłowniczej.

W ramach projektu wybudowanych zostanie ponad 2,5 km nowych sieci ciepłowniczych.

- Samą modernizację sieci na Osiedlu będziemy chcieli tak przeprowadzić, aby w jak najmniejszym stopniu powodowała uciążliwości dla mieszkańców czyli dopiero po zakończeniu sezonu grzewczego 2020-2021, tak aby w kolejnym sezonie 2021-2022 ciepło było już dostarczane poprzez zmodernizowane sieci z naszej elektrociepłowni. Natomiast prace związane z budową łącznika sieci z Osiedla Szczepanika z siecią ciepłowniczą na ul. Lewakowskiego rozpoczną się jeszcze w tym roku - powiedział Janusz Fic.

Ze zmodernizowanych sieci zasilanych będzie 17 obiektów, a ich łączne zapotrzebowanie na ciepło wynosi ok. 3,3MW. Za pośrednictwem tych sieci zasilane będą m.in. takie obiekty jak: Szkoła Nr 10 przy ul. Magurów, Budynek Handlowo-Usługowy przy ul. Krakowskiej, Budynki mieszkalne-wielorodzinne przy ul. Magurów, ul. Wróblewskiego, ul. Krakowskiej i ul. Tysiąclecia.

Koszt całkowity projektu wynosi 7 288 593,60 zł brutto. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 5 387 765,90 zł netto, a przyznane dofinansowanie  3 017 148,90 zł netto.

(mpgk), (red.)

  • autor: (mpgk), (red.)
© KrosnoCity.pl 2008 - 2021