Logo
Wydrukuj tę stronę

Deszczówka z Tysiąclecia płynie do Wisłoka

Deszczówka z Tysiąclecia płynie do Wisłoka Fot. archiwum MPGK Krosno

Zakończone zostały prace związane z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej na osiedlu Tysiąclecia w Krośnie. Celem inwestycji była poprawę warunków zamieszkania lokalnej społeczności, zapewniając tym samym ochronę środowiska naturalnego oraz poprawy gospodarki ściekowej w mieście Krośnie.

REKLAMAUmowa podpisana została w lipcu 2018 roku pomiędzy MPGK Krosno, a firmą PRID Krosno.

Teren objęty inwestycją był terenem mocno zurbanizowanym znajdującym się w centralnej części miasta Krosna na osiedlu Tysiąclecia w rejonie ul. Piotra Ściegiennego, ul. Krakowskiej, ul. Józefa Czuchry, ul. Wolności, ul. Kolejowej, ul. Wyzwolenia, ul. Romualda Mielczarskiego, ul. Mirandoli Pika, ul. Magurów oraz ul. Naftowej.

Mieszkańcy oraz przyjezdni musieli liczyć się z utrudnieniami w tym rejonie.

Celem inwestycji było rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w których dochodziło do połączenia ścieków bytowo-gospodarczych z wodami deszczowymi, które kanałami ogólnospławnymi spływały do oczyszczalni ścieków. Wykonano 5 554 mb kanalizacji sanitarnej oraz 1 430 mb kanalizacji deszczowej.

Teraz poprawi się efektywność procesu oczyszczania ścieków, co spowoduje również równomierną pracę oczyszczalni ścieków. Wody deszczowe odprowadzone zostaną projektowanym wylotem do rzeki Wisłok.

Na wykonanie tego zadania MPGK Krosno otrzymało preferencyjną pożyczkę ze środków WFOŚ w Rzeszowie. Wartość umowy wyniosła: 12 167 363,07 zł (brutto) w tym w zakresie kanalizacji sanitarnej 6 962 653,09 zł (brutto) i w zakresie kanalizacji deszczowej 5 204 709,98 zł (brutto). Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej finansowane były przez MPGK, natomiast kanalizacja deszczowa finansowana przez Urząd Miasta Krosna.

(ek), (mpgk)
Fot. archiwum MPGK Krosno

  • autor: (ek), (mpgk)
© KrosnoCity.pl 2008 - 2021