Logo
Wydrukuj tę stronę

W piątek XXXIV zdalna sesja rady miasta Krosna. Zobaczcie program

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

W piątek, 28 maja odbędzie się XXXIV zdalna sesję Rady. Radni zajmą się miedzy innymi oświatą, planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gmin ościennych, gospodarką nieruchomościami, czy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Turaszówka VIII". Rozpatrzone zostaną również skargi. Początek o godzinie 9. Sesja będzie transmitowana online.

REKLAMA


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII zdalnej sesji Rady Miasta Krosna.
4. Informacja nt. funkcjonowania MPGK - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie.
5. Informacja z funkcjonowania MKS Sp. z o.o. w Krośnie.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (projekt Nr XXXIV/966/21),

6.2. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2021 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XXXIV/967/21),

6.3. przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pawła z Krosna w Krośnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę siedziby (projekt Nr XXXIV/968/21),

6.4. wyłączenia z Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie (projekt Nr XXXIV/969/21),

6.5. likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie (projekt Nr XXXIV/970/21),

6.6. wyłączenia z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie (projekt Nr XXXIV/971/21),

6.7. włączenia do Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie (projekt Nr XXXIV/972/21),

6.8. wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XXXIV/973/21),

6.9. uchwalenia aktualizacji "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno i Wojaszówka" (projekt Nr XXXIV/974/21),

6.10. ustanowienia pomnika przyrody (projekt Nr XXXIV/975/21),

6.11. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (projekt Nr XXXIV/976/21),

6.12. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Turaszówka VIII" - ETAP I (projekt Nr XXXIV/977/21),

6.13. gospodarki nieruchomościami w sprawach:

6.13.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/978/21),

6.13.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/979/21),

6.13.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/980/21),

6.13.4. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/981/21),

6.13.5. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/982/21),

6.13.6. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/983/21),

6.13.7. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/984/21),

6.13.8. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/985/21),

6.13.9. zmiany uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/986/21),

6.13.10. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXXIV/987/21),

6.13.11. zamiany nieruchomości (projekt Nr XXXIV/988/21),

6.13.12. zmiany uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (projekt Nr XXXIV/989/21),

6.13.13. wniosku o przekazanie nieruchomości (projekt Nr XXXIV/990/21),

6.13.14. wniosku o przekazanie nieruchomości (projekt Nr XXXIV/991/21),

6.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 – budowa przedszkola" (projekt Nr XXXIV/992/21),

6.15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "usuwanie i przemieszczanie pojazdów z dróg na terenie miasta Krosna oraz parkowanie ich na parkingu strzeżonym" (projekt Nr XXXIV/993/21),

6.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Adama Jana Ostaszewskiego z przeznaczeniem na park miejski" (projekt Nr XXXIV/994/21),

6.17. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie" (projekt Nr XXXIV/995/21),

6.18. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Krosna" (projekt Nr XXXIV/996/21),

6.19. wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie (projekt Nr XXXIV/997/21),

6.20. wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie (projekt Nr XXXIV/998/21),

6.21. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (projekt Nr XXXIV/999/21),

6.22. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXXIV/1000/21),

6.23. zmiany uchwały w sprawie zasad otrzymywania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przez radnych Rady Miasta Krosna (projekt Nr XXXIV/1001/21),

6.24. zmiany uchwały w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna (projekt Nr XXXIV/1002/21),

6.25. rozpatrzenia petycji (projekt Nr XXXIV/1003/21),

6.26. rozpatrzenia skargi (projekt Nr XXXIV/1004/21),

6.27. rozpatrzenia skargi (projekt Nr XXXIV/1005/21),

6.28. rozpatrzenia skargi (projekt Nr XXXIV/1006/21),

6.29. rozpatrzenia skargi (projekt Nr XXXIV/1007/21).

7. Rozpatrzenie wniosku o nadanie jednej z wymienionych nazw dla nowej ulicy przyłączonej do Krosna wraz z poszerzeniem granic administracyjnych miasta w 2021 r.

8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.

9. Odpowiedzi na zapytania.

10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.

11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał przedstawione pod obrady dostępne są tutaj: XXXIV sesja Rady Miasta Krosna

Posiedzenia rady są dostępne online i można je śledzić na żywo - link do transmisji online.

  • autor: Redakcja
© KrosnoCity.pl 2008 - 2021