Logo
Wydrukuj tę stronę

W Krośnie ma powstać spalarnia. Czy będzie referendum?

  • autor: Piotr Dymiński
  • poniedziałek, 21, czerwiec 2021 15:50
  • wielkość czcionki - - + +
  • 4 komentarzy
W Krośnie ma powstać spalarnia. Czy będzie referendum? Fot. Krośnieński Holding Komunalny

MPGK otrzyma w sumie ponad 100 milionów zł na dofinansowanie budowy "spalarni" w Krośnie. W sumie inwestycja ma kosztować około 140 milionów złotych. Prezydent Piotr Przytocki zapowiedział możliwość przeprowadzenia referendum w tej sprawie.

REKLAMA


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny sp. z o.o. otrzyma wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę bloku energetycznego, który jako paliwo będzie wykorzystywał pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych. To kontynuacja projektu budowy tzw. "spalarni".

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie odbyło się 17 czerwca br. w Krośnie.

Projekt, którego wartość całkowita szacowana jest na 140.672.050,00 zł (brutto), otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 50 mln zł (netto) oraz dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości 61 mln 743 tys. zł (netto).

- Dofinansowujemy ten nowoczesny obiekt do termicznego przetwarzania odpadów z myślą o przetwarzaniu tych z nich, które po sortowaniu nie będą nadawały się już do użycia, ale będą mogły być wykorzystane jako wysokoenergetyczne paliwo. Głównym kierunkiem naszych działań pozostaje recykling, czyli jak najszersze wspieranie dotacjami i pożyczkami przedsięwzięć zakładających ponowne wykorzystanie wszelkich odpadów. Jednakże tego typu inwestycje jak niniejsza w Krośnie są i będą potrzebne, aby zagospodarować w pełni nasz potencjał odpadów i unikać ich składowania na rozrastających się wysypiskach śmieci. Nakazuje nam to zarówno polityka wewnętrzna - chcemy m.in. przeciwdziałać niekontrolowanym, bardzo niebezpiecznym pożarom składowisk - ale także dyrektywy unijne, które nakazują nam w szybkim trybie odchodzenie od wysypisk - podkreśla wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Dominik Bąk.

- Bardzo się cieszę z podpisania dzisiejszej umowy, gdyż otwiera ona realne szanse na powstanie w naszym regionie kompleksowych rozwiązań w zakresie przetwarzania, sortowania i zagospodarowania odpadów z największym naciskiem na ich recykling - mówił prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Janusz Fic.

- Przedsięwzięcia, które realizujemy oparte są na synergiach między gospodarką odpadami a energetyką, stąd zyska na tym również krośnieńska elektrociepłownia, w której powstanie kolejna nowoczesna jednostka produkująca energię cieplną i elektryczną z pozostałości po procesach sortowania, których ponowne użycie będzie już niemożliwe. W ten sposób nasz projekt doskonale wpisuje się w obowiązującą hierarchię postępowania  z odpadami, maksymalizując ich odzysk, a minimalizując ilość odpadów składowanych na składowisku - podkreśla prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

- Krośnieński Holding Komunalny od kilu lat realizuje inwestycje kluczowe dla rozwiązania problemów w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Fakt, że kolejne z działań podejmowanych przez Spółkę w tym zakresie otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest sygnałem, że jest to dobra strategia. Myślę, że planowana inwestycja jest kolejnym krokiem do domknięcia naszego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych i uzyskania dla mieszkańców konkurencyjnych cen za energię cieplną, elektryczną i za odpady - mówi prezydent Krosna Piotr Przytocki.

Odpowiadając na pytania dotyczące konsultacji społecznych, prezydent stwierdził, że jeżeli będzie taka potrzeba zorganizowane zostanie w tej sprawie referendum. Prezydent jest pewny, że w takiej sytuacji większość mieszkańców opowie się "za" inwestycją. Samo referendum ma być okazją do kampanii informacyjnej.

Moc przerobowa planowanego do budowy bloku energetycznego w perspektywie wieloletniej zabezpiecza potrzeby Spółki zagospodarowującej odpady z miasta Krosna oraz 27 podkarpackich gmin. Instalacja ma produkować rocznie ok. 150 000 GJ energii cieplnej oraz ponad 10 000 MWh energii elektrycznej.

Budowa bloku energetycznego ma rozwiązać problem zagospodarowania odpadów komunalnych i ma być domknięciem kompleksowego systemu gospodarki odpadowej, która dzięki inwestycjom Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego będzie trwale integrować gospodarkę odpadami komunalnymi z gospodarką energetyczną.

Podpisaniu umowy towarzyszyła konferencja, podczas której prelekcje wygłosili: dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. Politechniki Łódzkiej; dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH w Krakowie, dr inż. Aleksander Sobolewski - dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Bogusław Regulski, wiceprezes zarządu Izby Gospodarczej “Ciepłownictwo Polskie".

Uczestnicy konferencji przekonywali, że instalacja będzie bezpieczna dla mieszkańców i dla środowiska.

Projekt pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego - II etap" zakłada budowę bloku energetycznego na terenie Elektrociepłowni "Łężańska" przy ul. Sikorskiego w Krośnie, jako instalacji kogeneracyjnej wytwarzającej energię cieplną i elektryczną, oraz zakup maszyn i urządzeń mobilnych niezbędnych do obsługi instalacji i transportu paliw.

Planowana do realizacji inwestycja jest niezbędnym uzupełnieniem infrastruktury zagospodarowania odpadów, jaką posiada Krośnieński Holding Komunalny, o element termicznego zagospodarowania frakcji palnej, tzw. resztkowej, czyli pozostałości z sortowania odpadów, których ponowne użycie nie będzie już możliwe. Dotyczy to odpadów "palnych" powstających w wyniku procesów mechanicznego i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w krośnieńskim Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów.

Fot. Krośnieński Holding Komunalny

  • autor: Piotr Dymiński
© KrosnoCity.pl 2008 - 2021