Logo
Wydrukuj tę stronę

Radni zdecydowali: parkowanie będzie droższe

Radni zagłosowali za rozszerzeniem strefy płatnego parkowania oraz za podniesieniem opłat. Część dodatkowych parkometrów zakupionych w ubiegłym roku, nadal będzie stała bezczynnie.

REKLAMA


Parkometry, bez podjęcia stosownej uchwały, ustawiono pod koniec ubiegłego roku na pięciu dotychczas bezpłatnych, parkingach. Uchwałę podjęto dopiero po upływie ponad pół roku i w znacznie mniejszym zakresie. Nowe parkometry pod koniec ubiegłego roku postawiono w kilku miejscach: ul. Bieszczadzka - przy budynku (ZUS/ PUP), ul. Kolejowa - naprzeciw RCKP, ul. Naftowa - parking za Dworcem autobusowym ,ul. Mielczarskiego - parking naprzeciw Galerii FULL-MARKET, ul. Powstańców Warszaws kich - parking przy banku Pekao s.a. Łączny koszt zamontowania dodatkowych parkometrów to 44 700,00 zł netto.

Natomiast poszerzeniem strefy płatnego parkowania objęto jedynie parking przy ul. Naftowej (za Dworcem) i parking przy ul. Mielczarskiego. Tym samym  większość nowych parkometrów nadal będzie bezczynnych. Równocześnie podniesiono opłaty za parkowanie.

Nowe parkometry wzbudziły sprzeciw mieszkańców. Szczególnie wskazywano na szkodliwość wprowadzenia opłat na parkingu naprzeciwko RCKP i w sąsiedztwie ZUS. W uchwale podjętej w czerwcu te parkingi nie są uwzględnione, to jedne z tych miejsc, gdzie parkometry nadal będą zafoliowane.

Radni nie byli jednomyślni

Podczas głosowania pojawiły się problemy techniczne, co jest niestety częste podczas obrad "online". Kilkoro radnych zgłaszało kłopoty z oddaniem głosu, np. z opóźnieniem zagłosowała radna Paulina Guzik, a problemy zgłaszał tez radny Hanusek. Największy kłopot z tym głosowaniem miał radny Paweł Krzanowski. Radny był obecny na obradach, wypowiadał się i ustnie zgłaszał problem z oddaniem głosu. Przewodniczący w końcu nie czekał na ten jeden ostatni głos, przyjmując, że nie zmieni on już wyniku, który zresztą był bardzo wyrównany.

"Za" głosowało 9 radnych (A. Dubiel, A. Galert, G. Rachwał, M. Niepokój, R. Hanusek, S. Czaja, Z. Kubit, Z. Ungeheuer, Z. Dudycz). "Przeciw" zagłosowało 7 radnych (A. Przybysz, J. Hejnar, K. Mazur, K. Babinetz, M. Szeliga, W. Byczyński i P. Guzik). Trzech wstrzymało się od głosu (P. Grudysz, T. Biały i S. Bęben). Nieobecny był Witold Skiba.

Wzrost opłat

Poszerzając strefę zmieniono też opłaty. Teraz w pierwszej strefie pół godziny parkowania będzie kosztować 2 zł (drożej o 50 gr), a godzina aż 3,90 zł (drożej o 90 gr). W drugiej strefie za pierwsze pół godziny parkowania zapłacimy 1,50 zł (drożej o 50 gr), a za godzinę aż 3 zł (wzrost opłaty o 1 zł).Osobną kwestią jest fakt, że ustawione parkometry to urządzenia starego typu, nie wydają reszty, nie można płacić w nich kartą.

To szczególnie uciążliwe przy nierównych końcówkach opłat (np. wspomniane 3,90 zł), bo korzystanie z takiego urządzenia będzie wymagało zapasu drobniaków. Jedynym pocieszeniem może być ograniczenie godzin poboru opłat. Parkingi będą płatne do godziny 17-tej.

Nowy cennik w I Strefie:

- 2,00 zł - za połowę pierwszej godziny,
- 3,90 zł - za pierwszą godzinę,
- 4,70 zł - za drugą rozpoczętą godzinę,
- 5,60 zł - za trzecią rozpoczętą godzinę,
- 3,90 zł - za czwartą i kolejną rozpoczętą godzinę.

Nowy cennik w II strefie:

- 1,50 zł - za połowę pierwszej godziny,
- 3,00 zł - za pierwszą godzinę,
- 3,60 zł - za drugą rozpoczętą godzinę,
- 4,30 zł - za trzecią rozpoczętą godzinę,
- 3,00 zł - za czwartą i kolejną rozpoczętą godzinę.

  • autor: Piotr Dymiński
© KrosnoCity.pl 2008 - 2021