Logo
Wydrukuj tę stronę

Małgorzata Jarosińska-Jedynak z wizytą w Krośnie. Minister spotkała się z zarządem MPGK oraz prezydentem Krosna

  • autor: Wioletta Zimmermann-Szubra, (KHK)
  • sobota, 22, styczeń 2022 14:41
  • wielkość czcionki - - + +
  • 1 komentarz
Małgorzata Jarosińska-Jedynak z wizytą w Krośnie. Minister spotkała się z zarządem MPGK oraz prezydentem Krosna Fot. Krośnieński Holding Komunalny

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przyjechała do Krosna, aby zobaczyć efekty projektu odpadowo-energetycznego, który Krośnieński Holding Komunalny zrealizował w Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów.

REKLAMA


- Myślę, że tylko takich projektów nam trzeba. Ten projekt, którego efekty dzisiaj miałam okazję zobaczyć, to na pewno jest projekt, którym można się chwalić i trzeba go pokazywać. Jest to projekt pionierski, jeśli chodzi o inwestycje tego typu - powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekt pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego - I etap" zrealizowany został w ramach współpracy 27 samorządów, które zawarły porozumienia z Gminą Miasto Krosno i na ich mocy powierzyły miastu część swoich zadań z zakresu gospodarki odpadami. Swoim zasięgiem projekt objął ok. 350 tys. mieszkańców południowej części województwa podkarpackiego. W ramach projektu, którego wartość wyniosła blisko 106 mln zł (brutto), została zmodernizowana i rozbudowana instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krośnie, powstał nowoczesny PSZOK oraz zakupiono nowoczesny sprzęt usprawniający pracę Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie.

- To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców tej części województwa, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami. Elementy tego projektu wpisują się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz w dążenia do neutralności energetycznej - podkreśliła M. Jarosińska-Jedynak.

Podczas spotkania w siedzibie Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego (12.01.2022 r.), w którym wzięli udział: minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, prezydent Krosna Piotr Przytocki, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Janusz Fic, członek zarządu oraz dyrektor finansowy Zdzisław Syzdek i prezes WFOŚiGW w Rzeszowie Adam Skiba, rozmawiano o projekcie odpadowo-energetycznym Krosna, inwestycjach w zakresie gospodarki odpadowo-energetycznej, integracji i współpracy samorządów, a także o planach i kolejnych inwestycjach Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.


- Dzisiaj mieliśmy okazję, aby przedstawić nasz projekt odpadowo-energetyczny, podsumować wszystkie działania, odpowiedzieć na pytania pani minister i podziękować za wsparcie. Myślę, że pani minister jest teraz przekonana o słuszności decyzji o wsparciu dużymi środkami zewnętrznymi, środkami Unii Europejskiej, tego przedsięwzięcia - powiedział Piotr Przytocki, prezydent Krosna.

W podziękowaniu za wsparcie projektu i działania realizowane przez Krośnieński Holding Komunalny, prezydent Krosna oraz przedstawiciele Spółki uhonorowali panią Małgorzatę Jarosińską-Jedynak, sekretarz stanu w MFiPR, okolicznościową statuetką oraz pamiątkowym medalem.

Fot. Krośnieński Holding Komunalny

  • autor: Wioletta Zimmermann-Szubra, (KHK)
© KrosnoCity.pl 2008 - 2021