Logo
Wydrukuj tę stronę

MPGK Krosno produkuje więcej energii niż zużywa

MPGK Krosno produkuje więcej energii niż zużywa Fot. Krośnieński Holding Komunalny

Bilans energetyczny Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego za 2021 rok wskazuje, że w skali roku Spółka wyprodukowała więcej energii elektrycznej niż jej zużyła. Produkcja energii wyniosła 11 514 MWh, a zużycie 11 181 MWh. Dzięki realizowanym inwestycjom i budowie kolejnych instalacji osiągnięty wynik w przyszłości będzie jeszcze lepszy.

REKLAMA


Aktualnie Krośnieński Holding Komunalny posiada 10 instalacji prądotwórczych, a kolejnych pięć jest w budowie. Najwięcej energii Spółka wytworzyła w elektrociepłowni biomasowej, tj. blisko 8,3 tys. MWh, co stanowi 72% ogółu wyprodukowanej energii. Z elektrowni biogazowych pochodziło ponad 2,4 tys. MWh, tj. 21% ogółu energii, z instalacji fotowoltaicznych 579 MWh, czyli 5%, a udział elektrowni wodnej w Sieniawie w produkcji energii wyniósł 231 MWh, tj. 2% całości energii wyprodukowanej przez Spółkę w skali 2021 roku.

Największa produkcja energii odnotowana została w miesiącach jesienno-zimowych, tj. między innymi w październiku czy listopadzie ub. roku, kiedy prężnie pracowała turbina ORC.

Energia elektryczna produkowana przez Spółkę w całości jest tzw. energią zieloną i bazuje na odnawialnych źródłach energii.

Produkcja energii elektrycznej powiązana jest ściśle z działającym w Krośnieńskim Holdingu Komunalnym systemem autokonsumpcji. To oznacza, że Spółka maksymalizuje zużycie na własne potrzeby energii, którą produkuje we własnych źródłach.

Z uwagi jednak na różne lokalizacje poszczególnych instalacji i Zakładów, Spółka korzysta z usługi przesyłu energii publicznymi sieciami elektrycznymi. Wszystkie obiekty Spółki objęte systemem autokonsumpcji rozliczane są łącznie w systemie online, a powstające w ten sposób chwilowe nadwyżki czy niedobory są równoważone na rynku bilansującym, poprzez zakup energii na giełdzie na pokrycie chwilowych niedoborów, bądź sprzedaż wyprodukowanych nadwyżek.

- Można powiedzieć, że jesteśmy o krok od samowystarczalności eneregtycznej. Dzięki temu, że mamy w Spółce system autokonsumpcji energii elektrycznej, maksymalizujemy zużycie energii wyprodukowanej we własnych źródłach w miejscu jej wytworzenia i na własne potrzeby - mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

- Ilość energii produkowanej i zużywanej nie bilansuje się jednak na bieżąco, co sprawia, że musieliśmy ją bilansować na rynku bilansującym, okresowo sprzedając nadwyżki lub pokrywając niedobory - dodaje prezes J. Fic.


Celem Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, który jest członkiem Krośnieńskiego Klastra Energii, jest samowystarczalność energetyczna i dlatego Spółka już realizuje kolejne inwestycje w zakresie rozbudowy instalacji prądotwórczych oraz przygotowuje plany i dokumentację na następne.

Spółka jest w trakcie budowy pięciu kolejnych instalacji fotowoltaicznych. Powstają one na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie, Oczyszczalni ścieków, Zakładu Uzdatniania Wody "Wisłok" w Sieniawie oraz przy ul. Fredry. Ich łączna moc wyniesie ok. 600 kW.

Największa z nowo budowanych instalacji powstaje na dachu nowej kompostowni znajdującej się na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie, a jej moc wynosi ok. 243 kW. Druga, o mocy blisko 200 kW, powstaje przy krośnieńskiej Oczyszczalni Ścieków, a trzecia, o mocy ok. 74 kW, na terenie ZUW "Wisłok" w Sieniawie.

Instalacje fotowoltaiczne budowane przy ul. A. Fredry powstają w sąsiedztwie Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, na dachu budynku MKS Krosno oraz na dachu warsztatu MPGK Krosno. Ich moc wynosić będzie 27 kW i 50 kW.

Łączny koszt realizowanych inwestycji to ok. 1,7 mln zł, przy czym część z nich jest realizowana jest w ramach pilotażowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Ciepłownictwo powiatowe i ich budowa jest dofinansowany w wysokości ok. 440 tys. zł.

Po zakończeniu budów łączna moc instalacji prądotwórczych Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego wyniesie 3445 kW.

Fot. Krośnieński Holding Komunalny

  • autor: Wioletta Zimmermann-Szubra, (KHK)
© KrosnoCity.pl 2008 - 2021