Logo
Wydrukuj tę stronę

Wyższe opłaty za przystanki Polecamy

Rada Miasta Krosna jednomyślnie podniosła wysokość opłaty za korzystanie z przystanków przez przewoźników. Nowa stawka jest niemal na maksymalnym poziomie dopuszczonym przez ustawę. Równocześnie prywatni przewoźnicy nie będą mieli dostępu do części przystanków.

Dotychczasowa opłata za korzystanie z przystanków została ustalona w wysokości 0,03 zł za jedno zatrzymanie środka transportu operatora lub przewoźnika na przystanku. Ustawowa maksymalna wysokość opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wynika z przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym i wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie.

Stawka ta podlega waloryzacji w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. W chwili obecnej po waloryzacja licząc od 2011 r. maksymalna stawka opłaty wzrosła do wartości ok. 0,054 zł.

Planowany dochód Krosna z tytułu tej opłaty za cały 2013 r. wynosi 100 000 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych mogą być przeznaczone wyłącznie na:
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców,
- budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina,
- budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom.

Wydatki związane z finansowaniem tych zadań są jednak znacznie wyższe. W 2013 r. wyniosą ok. 289 526 zł w tym:
- remont wiat przystankowych 30 307 zł,
- utrzymanie czystości na przystankach 54 719 zł,
- postawienie i zakup nowych wiat przystankowych 11 060 zł,
- budowa nowych zatok autobusowych 193 440 zł.

Mając na względzie fakt, że wydatki związane z utrzymywaniem i budową nowych przystanków komunikacyjnych znacznie przekraczają uzyskiwane dochody z tytułu ich udostępniania Rada miasta uchwaliła wyższą opłatę, która w 2014 roku wynosić będzie 0,05 zł za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku.

W sierpniu Rada Miasta zajmowała się protestem prywatnych przewoźników, którzy sprzeciwiali się ograniczeniu dostępu do przystanków. Informowaliśmy o tym w KrosnoCity.pl: "Busy" stracą przystanki

"Prywaciarzom" wygasają zezwolenia i będą musieli rezygnować z kluczowych przystanków przy Szpitalu, Rondzie, Placu Konstytucji oraz przy ul. Mielczarskiego (obok Dworca), gdzie większość linii ma swój początek.

Jak uzasadnia Urząd Miasta przystanki te nie są udostępnione przewoźnikom wykonującym przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym osób, m. in. ze względu na to, iż są zlokalizowane w okolicach najbardziej zatłoczonych skrzyżowań i ciągów ulicznych a zaobserwowana w ostatnich latach tendencja wzrostowa przewoźników zatrzymujących na nich swoje pojazdy, przyczyniła się do tworzenia zatorów ulicznych. Często bowiem dochodzi do sytuacji kiedy pojazd przewoźnika oczekuje na wjazd w zatokę autobusową, blokując ruch uliczny w mieście.

Kolejnym powodem podawanym przez Urząd są liczne przypadki nie stosowania się przez przewoźników do zasad korzystania z przystanków (zatrzymywanie się pojazdów na przystankach niezgodnie z rozkładem jazdy będącym załącznikiem do uzyskanego zezwolenia, postój pojazdu na przystanku w związku z inkasowaniem należności za przejazd, oczekiwaniem na pasażerów oraz dokonywaniem innych czynności i przerw na przystankach).

Niejako w zamian uchwalono udostępnienie prywatnym przewoźnikom przystanków PKS I i PKS II, przy czym podczas sesji nie potrafiono wskazać gdzie one będą się znajdowały, ani czy będą wystarczająco duże by obsługiwać autobusy.

Równocześnie trwały negocjacje z PKS nt. wysokości opłaty dla przewoźników korzystających z Dworca Autobusowego. Stawkę ustalono na poziomie od 4 do 10 zł (w zależności od liczby kursów). Jak informuje Agnieszka Regula, rzecznik prasowy PKS Krosno, jest to opłata bardzo niska w porównaniu do dworców w innych miastach. Dodaje przy tym, ze jeżeli przewoźnicy będą korzystali z dworca, to będzie można podnieść komfort pasażerów. Dużą wygodą będzie też możliwość skorzystania z oferty różnych firm w jednym miejscu.

(pd)
Fot. Mateusz Głód

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2018