KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Pomysł budowy spalarni w Krośnie wzbudza kontrowersje i protesty. Jak tego typu obiekty działają w innych miastach? O tym mieli okazję przekonać się uczestnicy wyjazdu technicznego do Krakowa i Liberca. W wyjeździe wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Idea Carpathia.

Zdaniem Urzędu Miasta protesty mieszkańców blokują możliwość ograniczenia dokuczliwego smrodu z ZUO. Chodzi o uruchomienie kontenerów, w których ma się odbywać część procesu stabilizowania odpadów. Tymczasem dwa stowarzyszenia protestują przeciw "zasypywaniu Krosna śmieciami" z innych miejscowości.

Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji nowego budynku administracyjnego MPGK w Krośnie. Kompletna dokumentacja ma być gotowa w przyszłym roku. Szacowny koszt inwestycji to 4 miliony złotych.

Krośnieński magistrat prowadzi kolejną już akcję sprzątania starych tapczanów, szaf i innych zużytych sprzętów domowych pod hasłem ”Zrzuć gabaryty na wiosnę”. Odpady wielkogabarytowe zostaną odebrane przez firmę TRANS- FORMERS Sp. z o.o. po wcześniejszym zgłoszeniu z podaniem miejsca i rodzaju odpadów.

W programie lutowej sesji Rady Miasta znalazł się m.in. temat określenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwały w tej sprawie nie podjęto.

Przyjęty w Krośnie sposób naliczania opłat za odpady uderza szczególnie w rodziny wielodzietne. Z tego powodu Rada Miasta uchwaliła “dopłaty do opłaty”, by ulżyć najliczniejszym rodzinom. Od 1 lutego Sejm zmienia zasady i dalsze tego typu dopłaty będą niemożliwe.

Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej (5 głosów "za" i 2 "wstrzymujące"). Podobnie postąpiła Komisja Budżetowo-Finansowa, która większością głosów bez uwag i zastrzeżeń wniosła o przyjęcie nowych taryf. Więcej zapłacą odbiorcy indywidualni, obniżono taryfę dla przemysłu.

Sposób naliczania opłat za odpady uderza szczególnie w rodziny wielodzietne. Z tego powodu w ubiegłym roku Rada Miasta podjęła jednomyślnie decyzję o "dopłacie do opłaty" w wysokości 4 zł na osobę w rodzinie. Na ostatniej sesji Rada Miasta utrzymała dopłaty na kolejny rok.

Popiół, stare opony, przepracowane oleje, stary monitor to tylko część odpadów które moga sprawiać problem w naszych domach i na posesjach. Na terenie Miasta Krosna, od 1 lipca ubiegłego roku działa Gminny Punkt Odbioru Odpadów (GPOO). Można tam, bez dodatkowych opłat  oddać tak zwane "trudne" odpady.

Krosno i Svidnik realizują wspólny projekt - Ekointegracja. Ma on promować ekologię i aktywizację mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego do podejmowania wspólnych działań proekologicznych.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?