Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Nietypowy pojazd z licznymi kamerami porusza się ulicami Krosna. To nie przypadek. Chodzi o szczegółową inwentaryzację ulic i ich oznakowania.

Stare fotografie, dokumenty, pocztówki i wycinki z gazet. To znajdziecie na profilu "Stare Krosno". Kilku pasjonatów dzięki Facebookowi oferuje nam niezwykłą podróż w przeszłość.

Jeśli znasz takie miejsce w Twojej okolicy, które zmieniło się dzięki unijnym dotacjom, to weź aparat, zrób kilka zdjęć, a następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na Konkurs "Europa to my".

Rada Miasta wprowadziła zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno. Radni dyskutowali jak walczyć z nielegalnymi wysypiskami i podrzucaniem śmieci.

Przez Krosno będzie przebiegał strategiczny gazociąg. Urząd Miasta informuje, że jest to inwestycja rządowa, zatem nie ma wpływu na podejmowanie rozmów przez Inwestora z właścicielami działek. Dla trasy gazociągu przygotowano projekt Planu zagospodarowania przestrzennego. Po burzliwej dyskusji na komisji prezydent postanowił zdjąć punkt z porządku obrad styczniowej sesji.

Miasto Krosno podjęło współpracę z Gminą Namysłów, która jest liderem projektu "LED PACK Lighting Modernisation Project in South Poland". Radni jednomyślnie poparli projekt modernizacji świetlenia miasta.

Ponad 107 mln zł otrzymało Krosno na przebudowę i rozbudowę obwodnicy. 27 grudnia 2012 r. pomiędzy miastem Krosno, a Centrum Unijnych Projektów Transportowych została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Miasto otrzyma także refundację wydatków poniesionych na niespełna 2 km "obwodnicy" zrealizowane przed 2010 rokiem. Dzięki dofinansowaniu przebudowane zostaną trzy skrzyżowania, w tym powstaną wiadukty na wyjeździe z "Guzikówki".

Pomysł zorganizowania przez Muzeum Rzemiosła konkursu fotograficznego poświęconego Krosnu zrodził się w 2000 roku. W założeniach był odpowiedzią na potrzebę dokumentowania obrazu dynamicznie zmieniającego się miasta i ludzi, którzy ten obraz tworzą. Dlatego też Ogólnopolskie Biennale Fotografii zyskało podtytuł Miasto i ludzie. Jury wyłoniło laureatów.

Radni byli niemal jednomyślni i uchylono podział miasta na sektor wschodni i zachodni. Nikt nie zagłosował przeciw, a tylko jeden radny wstrzymał się od głosu. Rok temu radni uważali, że podział na sektory będzie korzystny, teraz praktycznie wszyscy zmienili zdanie.

Skończył się 2013 rok. Jaki był dla Krosna? Przedstawiamy nasze subiektywne podsumowanie wydarzeń. W minionym roku realizowano ważne inwestycje, nie zabrakło też sukcesów w sporcie i show-biznesie. Krosno odwiedził prezydent Komorowski. Rozpoczęto przebudowę DK 28. Wiele emocji wzbudziły nowe przepisy dotyczące odpadów czy informacje dotyczące lotniska.

 

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj