Raportuj komentarz

przenieść progi zwalniające spod Budy, gdzie nikt nie przechodzi, pod CKU i załatwione