Raportuj komentarz

załamał się stanem służby zdrowia, empatią i pomocą ze strony personelu i lekarzy !