Raportuj komentarz

ustalić sprawców i do robót publicznych