Raportuj komentarz

BMW - inny poziom świadomości :)
23.30 - pewnie chciał się biedak napić jeszcze przed wchodzącą prohibicją...