Raportuj komentarz

Bardzo proszę wszystkie Ośrodki Szkolenia Kierowców oraz WORD Krosno o zatrudnienie osoby o nazwie (rynienka) w roli specjalisty ds. szkolenia i egzaminowania. Osoba ta wykazuje niesamowite wirtualne zdolności, które to spowodują spadek ilości wypadków spowodowanych przez zły system szkolenia i egzaminowania.
Ile żeście (rynienka) wyszkolił(a) mistrzów kierownicy żeście taki(a) mądrala?