Raportuj komentarz

jak patrz w lusterka jak mu zajechał drogę z naprzeciwka? Z tego tu wynika że mu nie ustąpił pierwszeństwa