Raportuj komentarz

Niezachowanie szczególnej ostrożności i niedopasowanie do warunków na drodze. Wina kierowcy. Równie dobrze z przeciwną mógł jechać samochód i była by czołowka... A tak to prawie zabił dzieci...