Raportuj komentarz

Droga powiatowej kategorii w Zmiennicy w miejscu wypadku oznaczona znakiem A-15 "sliska jezdnia i znakiem zakazu ograniczenie prędkości do 30 km/h. Znak ten oznacza zakaz przekroczenia prędkości określanej na znaku. To co jeszcze trza !!!.