Raportuj komentarz

@iks, i co, akcja "znicz" pomogła albo w czymś przeszkodziła uczestnikom?