Raportuj komentarz

Czy to ten, który o mały włos nie został wójtem Korczyny???