Raportuj komentarz

art. 53 pkt 2 Kodeksu Drogowego: " Kierujący pojazdem uprzywilejowanym MOŻE, POD WARUNKIEM ZACHOWANIA SZCZEGÓLNEJ OSTOŻNOŚCI, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych(...)" co oznacza, że jeśli kierujący karteką miał czerwone światło, to musi się upewnić, że nie spododuje zagrożenia w ruchu drogowym i jeśli spodowduje wypadek, to w takiej sytuacji to on jest odpowiedzialny za jego spododowenie, mimo że jechał jako pojazd uprzywilejowany. Jeśli dziewczyna miała zielone i wjechał na skrzyżowanie, to nie oznacza automatycznie, że jest winna zdarzeniu i że wymusiła pierwszeństwo na kartece.